ABOUT US

Business Profile

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฯ

• บริษัท ไทยต้าโกลบอลเทรด จำกัด

• สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยสะแกงาม32 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

• สาขาท่ี1ตั้งอยู่ที่ 15/1 ซอยอนามยังามเจริญ33 แยก1 แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150

 • โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02-8971613

 • www.tdscrewbarrel.com สำหรับลูกค้างานสกรูบาร์เรลและงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105546130619

 • เจ้าของ/ผู้ติดต่อ

  o นายยศนนันท์ เจียมศักดิ์ศิริ เบอร์ติดต่อ097-151-9364,

  email:yossanan@gmail.com

  o ส่วนออฟฟิศ(ไทย)คุณ พิมพ์กุล 081-6440410

รายละเอียดของธุรกิจ

 • ก่อตั้ง เมื่อ 29 ตลุาคม 2546
 • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
 • พื้นที่ใช้สอยทั้งออฟฟิศและส่วนโกดัง 3,000ตร.ม

ธุรกิจหลักของบริษัท

o ธุรกิจนําเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการหาสินค้าตามสเปคจํานวนและราคา ที่ลูกค้ากําหนดโดยสามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนหลังจากต้นทางได้

o มี support team อยู่ที่ประเทศจีน ในมณฑลกวางตุ้งและเจ้อเจียงสําหรับจัดการเรื่องการดีล เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตและขอตัวอย่าง พร้อมจบดีลส่งสินค้าเป็นไปตามกําหนด

o มี partners ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและดําเนินการมามากกว่า 20 ปี

กลุ่มสินค้าหลัก

o สินค้าใช้ในบ้านเช่นไม้ถูพื้นถังปั่นแปรงขัดพื้นแปรงขัดห้องน้ำ

o สินค้าทําความสะอาดกลุ่มอุตสาหกรรม เช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องขัดพื้นถังถูพื้นในโรงงาน โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ

oอุปกรณ์เครื่องจักรส่วนที่เกี่ยวข้องของงานฉีดงานอัดรีดพลาสติก

o เครื่องพิมพ์ inkjet กระดาษพิมพ์สําหรับงาน sublimation และอื่นๆ

oรับนําเข้าสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

 • Timeline ของบริษัท
  o ตั้งแต่ตลุาคม2546 เริ่มการนําเข้ามาจําหน่ายขายส่งในกลุ่มสินค้า household เช่นไม้ถูพื้น แปรงต่างๆ ถังถูพื้น
  o ปี 2554-ปัจจุบัน เริ่มขยายสินค้าในกลุ่มแปรง และถังปั่น สําหรับโปรเจคของกลุ่ม ห้างโมเดิร์นเทรด เช่น เทสโก้, บิ๊กซี (Back up and support)
  o ปี 2561-ปัจจุบัน

   ขยายงานในส่วนสินค้าที่ต้องขออนุญาาตนําเข้าโดยผ่านทางองค์การ อาหารและยา (อย.) เช่นทิชชู่เปียกสําหรับทําความสะอาด (multi purpose wet wiper) ทําแบรนด์ให้กับลูกค้า

   เริ่มขยายงานจําหน่ายทดแทนสกรูบาร์เรลและส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น

  infrared heater, screw barrel สำหรับงานเป่า, งานฉีด งานซ่อมเปลี่ยนหัวสกรูสำหรับงาน Injection

 

• เป็น partner กับ Zhejiang Jinteng Machinery Manufacture Co.,Ltd. โรงงานผู้ผลิตสกรูและบาร์เรลที่จีน

 

ความสามารถทางธุรกิจ

ด้านบุคลากร
o พนักงานรวม 17 คน
o ด้านนำเข้า 3 คน
o ด้านแพ็คกิ้งและขนส่ง 11 คน
o ด้านการขายและเทคนิค 3 คน


ด้านพื้นที่การจัดเก็บ
o พื้นจัดเก็บสินค้ามีประมาณ 3000 ตร.ม.และยังมีพืน้ ที่รอการขยายอีก 3500 ตร.ม

นโยบายคุณภาพของบริษัท

o GOOD QUALITY AND SERVICES WITH REASONABLE PRICE

o บริษัท ฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา สินค้าและบริการยึดความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยให้ราคาที่เหมาะสม

o นำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพการเงินที่แข็งแรงไปด้วยกัน

ลูกค้าที่ดูแล

 • – หจก.เอส แอล แฟมิลี่
  – บริษัท เดอะลายน์ เทรดดิ่ง จำกัด
  – บริษัท เคที ยูเทนซิล จำกัด
  – บริษัท ธาดาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  – โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  – บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท เฟรมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
  – SHARP APPLIANCES THAILAND LIMITED
 •  อื่น ๆ