ABOUT US

Business Profile

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฯ

• บริษัท ไทยต้าโกลบอลเทรด จำกัด

• สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยสะแกงาม32 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

• สาขาท่ี1ตั้งอยู่ที่ 15/1 ซอยอนามยังามเจริญ33 แยก1 แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150

 • โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02-8971613

 • www.tdhomeuse.com สําหรับสินค้าของใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทําความสะอาด

 • www.tdscrewbarrel.com สำหรับลกูค้างานสกรูบาร์เรลและงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105546130619

 • เจ้าของ/ผู้ติดต่อ

  o นายยศนนันท์ เจียมศักดิ์ศิริ เบอร์ติดต่อ097-151-9364,

  email:yossanan@gmail.com

  o ส่วนออฟฟิศ(ไทย)คุณ พิมพ์กุล 081-6440410

รายละเอียดของธุรกิจ

 • ก่อตั้ง เมื่อ 29 ตลุาคม 2546
 • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
 • พื้นที่ใช้สอยทั้งออฟฟิศและส่วนโกดัง 3,000ตร.ม

ธุรกิจหลักของบริษัท

o การนําเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการหาสินค้าตามสเปคจํานวนและราคา ที่ลูกค้ากําหนดโดยสามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนหลังจากต้นทางได้

o มี support team อยู่ที่จ่ีนสําหรับจัดการเรื่องการดีลกับโรงงานขอตัวอย่างส่งสินค้าเป็นไปตามกําหนด

o มี partner ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและดําเนินการมามากกว่า 20 ปี

 

กลุ่มสินค้าหลัก

o สินค้าใช้ในบ้านเช่นไม้ถูพื้นถังปั่นแปรงขัดพื้นแปรงขัดห้องน้ำ

o สินค้าทําความสะอาดกลุ่มอุตสาหกรรม เช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องขัดพื้นถังถูพื้นในโรงงาน โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ

oอุปกรณ์เครื่องจักรส่วนที่เกี่ยวข้องของงานฉีดงานอัดรีดพลาสติก

o เครื่องพิมพ์ inkjet กระดาษพิมพ์สําหรับงาน sublimation และอื่นๆ

oรับนําเข้าสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

 • ภาพรวมกลุ่มรายได้แยกตามกลุ่มสินค้า

  oรูป

 • Timeline ของบริษัท
  o ตั้งแต่ตลุาคม2546 เริ่มการนําเข้ามาจําหน่ายขายส่งในกลุ่มสินค้า household เช่นไม้ถูพื้น แปรงต่างๆ ถังถูพื้น
  o ปี 2554-ปัจจุบัน เร่ิมขยายสินค้าในกลุ่มแปรง และถังปั่น สําหรับโปรเจคของกลุ่ม ห้างโมเดิร์นเทรด เช่น เทสโก้, บิ๊กซี (Back up and support)
  o ปี 2561-ปัจจุบัน

   ขยายงานในส่วนสินค้าที่ต้องขออนุญาาตนําเข้าโดยผ่านทางองค์การ อาหารและยา (อย.) เช่นทิชชู่เปียกสําหรับทําความสะอาด (multi purpose wet wiper) ทําแบรนด์ให้กับลูกค้า

   เริ่มขยายงานจําหน่ายทดแทนสกรูบาร์เรลและส่วนท่ีเก่ียวข้องเช่น

  infraredheatingband, mixer, รวมทงั้เครื่องผลิตท่อพลาสติก extrusion machine

 

• เป็น partner กับ Zhejiang Jinteng Machinery Manufacture Co.,Ltd. โรงงานผู้ผลิตสกรูและบาร์เรลท่ีจีน

 มีลูกค้าในส่วนงานพิมพ์ Sublimationโดยเน้นในกล่มุ disposal เช่น กระดาษพิมพ์ และกระดาษรองซับ

ความสามารถทางธุรกิจ

ด้านบุคลากร
o พนักงานรวม 17 คน
o ด้านนำเข้า 3 คน
o ด้านแพ็คกิ้งและขนส่ง 11 คน
o ด้านการขายและเทคนิค 3 คน


ด้านพื้นที่การจัดเก็บ
o พื้นจัดเก็บสินค้ามีประมาณ 3000 ตร.ม.และยังมีพืน้ ที่รอการขยายอีก 3500 ตร.ม

นโยบายคุณภาพของบริษัท

o GOOD QUALITY AND SERVICES WITH REASONABLE COST

o บริษัท ฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา สินค้าและบริการยึดความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยให้ราคาที่เหมาะสม

o นำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพการเงินที่แข็งแรงไปด้วยกัน

ลูกค้าที่ดูแล

– หจก.เอส แอล แฟมิลี่
– บริษัท เดอะลายน์ เทรดดิ่ง จำกัด
– บริษัท เคที ยูเทนซิล จำกัด
– บริษัท ธาดาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
– โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
– บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
– บริษัท เฟรมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
– อื่นๆ